LA LIBERACIÓN

Om kampagnen

I Colombia Solidaritet har vi startet et samarbejde med processen og bevægelsen “Libertad para la Madre Tierra” (Befrielse af moder jord) fra delstaten Cauca i det sydvestlige Colombia. I de seneste mange år har bevægelsen, gennem jordbesættelser, blokader og lokal organisering kæmpet en brav kamp mod den vestlige kolonialisme, det industrielle landbrug, klimaforandringer, racisme og for retten til autonomi.

Formålet er at udbrede kendskabet til La Liberacions kamp, styrke den internationale opmærksomhed og nuiancere debatten om klimaforandringer ved at bringe et internationalt perspektiv fra stemmer der ofte bliver overhørt. 

Du kan læse mere om La liberacóns arbejde nedenfor. 

La Liberación de la Madre Tierra

Efter mere end 500 års besættelse, forsøg på udslettelse, tvangsarbejde og forflyttelse, fik Nasafolket i Cauca nok. Man kan forhandle i 1000 år med besættelsesmagten og de vil stadig ende med at bestemme, hvordan ens liv skal leves. Sådan er det nu en gang med undertrykkere.

I 2005 startede de Libertad para la Madre Tierra, for at kæmpe og leve på egne betingelser. For at bo, dyrke og passe på det land, de ved, de ejer, uanset hvad den colombianske stat og sukkerrørsproducenter forsøger at påstå. En proces blev påbegyndt: Besæt jorden, forsvar den, dyrk den, brødfød og styrk lokalmiljøet, start forfra på næste landområde!

La liberación de la Madre Tierra udlever et reelt alternativ til den herskende verdensorden, når de organiserer sig kollektivt i overensstemmelse med deres traditioner og insisterer på at dyrke mad til mennesker og leve med naturen som kammerat, i stedet for at slavegøre den. I Danmark, hvor det industrielle landbrug snart sagt har tilegnet sig hele det åbne land, mener vi det er vigtigt, at kigge til erfaringer i syd, hvor småskala landbruget endnu ikke helt er blevet udslettet.

Læs mere om La liberación de la madre tierra i denne artikel bragt i konfront: 
https://konfront.dk/besaet-jorden-dyrk-den-og-styrk-lokalmiljoeet-videre-til-naeste-landomraade/

Læs oversat artikel, skrevet af La Liberación, bragt i konfront – Historien om bevægelsen:
https://konfront.dk/nasafolket-den-korte-historie-om-vores-kamp/

La Liberacións Hjemmeside – Informationen er på spansk: 
https://liberaciondelamadretierra.org/

BACK TO TOP