STOP BLODKUL
Stop Blodkul logo

Kampagnen Stop Blodkul har udspring i det europæiske Bittercoal Netværk som Colombia Solidaritet tager del i. I kampagnen sætter europæiske NGO’er og græsrødder fokus på sammenhængen mellem kuludvinding til europæiske forbrugere og de systematiske menneskeretsovergreb i det konfliktridte kul-provins i Cesar, Colombia.

hvad er blodkul

Hvad er blodkul

Det, vi her kalder blodkul, er kul udvundet af mineselskaberne Prodeco/Glencore og Drummond i Cesar-regionen i det nord-østlige Colombia.

Fra 1996 til 2006 led folk i området omkring Drummond og Prodeco/Glencore minerne voldsomt under den paramilitære vold. Ifølge konservative skøn blev mindst 3.100 mennesker dræbt og 55.000 fordrevet fra deres hjem af den såkaldte Juan Andrés Alvarez Front under AUC.

Den hollandske fredsorganisation PAX undersøgte i rap-porten “The Dark Side of Coal” fra 2014 Drummond og Prodeco/Glencores påståede involvering i de mange menneskerettighedskrænkelser begået af Juan Andrés Alvarez Fronten.

Tidligere paramilitære ledere og tidligere ansatte hos mineselskaberne har under ed oplyst, at Drummond og Prodeco/Glencore samarbejdede med de paramilitære styrker.

Begge selskaber har kraftigt benægtet at have forbindelser til paramilitære grupper.

Der hersker fortsat stor usikkerhed i mineområdet den dag i dag, og retten til at opnå retfærdighed er stadig nægtet ofrene for de nævnte menneskerettighedsovertrædelser.I Danmark har DONG i april 2016 suspenderet sine kulkontrakter med mineselskabet Prodeco/Glencore, indtil der opnås enighed om en handlingsplan, der bl. a. omfatter retfærdighed for de mange menneskerettighedskrænkelser der er blevet begået.

DONG stoppede dets samarbejde med Drummond, det andet mineselskab i Cesar, allerede i 2006, på grund af CSR mangler.

To danske kommuner, der ejer kulfyrede kraftværker, Fynsværket og Nordjyllandsværket, fyrer stadig med det blodige kul, da de får leveret kul fra Vattenfall, det svenske energiselskab der solgte de værkerne til kommunerne. Vattenfall køber fortsat kul fra Prodeco og Drummond og nægter at stoppe deres indkøb af blodigt kul fra disse selskaber.

På trods af den gode nyhed omkring DONG, er det bekymrende at andre danske kraftværker stadig fyrer med blodkul fra Colombia på grund af en aftale med Vattenfall.

Vi vil holde øje med udviklingen hos DONG, nu ØRSTED, og samtidigt opfordrer vi politikere og forbrugere til at kræve fuld gennemsigtighed og sørge for, at de kommuneejede kraftværker begynder at tage ansvar for, hvor deres kul kommer fra.

Se også Colombia Solidaritets pressemeddelelse fra den 19. april 2016

Forside stop blodkul: billede + logo

Det danske link

Hvordan hænger dit energiforbrug i Danmark sammen med krænkelse af menneskerettigheder i Colombia?
Se vores infografik nedenfor, som kort fortæller historien om de blodige kul fra Colombia

Fagforeningernes rolle

COSUCHASO står for coal supply chain solidarity og går ud på, at arbejdere i de forskellige led i kulforsyningskæden viser solidaritet med hinandens kampe.

Mange af de fagligt aktive i kulminerne i Cesar-regionen bliver den dag i dag stadig udsat for trusler og så sent som i januar 2016 var der massefyringer af arbejdere organiseret i en af de eneste uafhængige fagforeninger i området.

Som en del af StopBlodkul-kampagnen informerer vi fagligt aktive på de danske kulkraftværker om situationen i Cesar.

COSUCHASO medlemmer

Fagforening modtager dødstrusler

Den 21. april 2016 modtog kulminearbejdernes fagforening i Cesar, Sintramienergetica, denne trussel. Afsenderen er den paramilitære gruppe Los Rastrojos, og truslen vidner om den fortsatte forfølgelse af faglige, i et område hvor tonsvis af kul hvert år eksporteres til energiproduktion i Europa.

I trusselsbrevet nævnes fem fagforeningsledere ved navn, med besked om at de vil blive slået ihjel fordi de opfordrer arbejderne til at organisere sig.   

Trusselsbrev sinergetica
BACK TO TOP